Skip to main content
PJ2022

Pierwsza konferencja na Przystanku Jezus 2022

By 1 sierpnia 2022No Comments
Nieszporami i konferencją ks. Michała Olszewskiego zakończyliśmy pierwszy dzień Przystanku 2022. Ks. Michał wprowadzając nas w tegoroczne hasło PJ przypomniał za papieżem Franciszkiem, że prawdziwe braterstwo to Kościół w misji. Kościół mandatum – otwarty na każdego człowieka. By wejść w braterstwo trzeba pozwolić Jezusowi umyć nam nogi i zdobyć się na odwagę mycia nóg innym.
Oficjalnie nasz dzień dobiega końca. Oficjalnie, bo pewnie wielu z nas będzie praktykować braterstwo prowadząc jeszcze długo rozmowy.
A od 22.00 w kaplicy rozpocznie się całonocna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Praktyka braterstwa u stóp Mistrza.