Skip to main content

Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus

powstała w roku 2020 w celu wspomagania działań prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej EwangelizacjiWspólnota św. Tymoteusza, rozumianych jako promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, a w szczególności: duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

Pobierz Statut

Celami szczegółowymi są:

  • realizacja projektu Kampusu Nowej Ewangelizacji
  • wspomaganie działalności Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej EwangelizacjiWspólnota św. Tymoteusza
  • udzielanie pomocy i prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  • prowadzenie działań na rzecz osób wykluczonych i dotkniętych patologiami życia społecznego oraz zapobieganie tym zjawiskom.

Adres do korespondencji

Fundacja Pomocy Młodym – Przystanek Jezus
ul. Kresowa 258A, 66-620 Gubin
  +48 508 495 141
  fundacja@przystanekjezus.pl

KRS: 0000849454
NIP: 7312068827
REGON: 386517988

Skład Zarządu

Prezes – Mateusz Warda
Zastępca Prezesa – Piotr Kontek
Skarbnik – Agnieszka Kontek
Członek Zarządu – ks. Mateusz Włosek
Członek Zarządu – ks. Piotr Gruszka

Wesprzyj nas!

Numery kont do darowizn na cele statutowe:
PLN   92 1140 1850 0000 3932 2700 1001
EUR   65 1140 1850 0000 3932 2700 1002
USD   38 1140 1850 0000 3932 2700 1003