Skip to main content

Nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła; nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie(…) Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego…

Evangelii Nuntiandi

Przystanek Jezus

Przystanek Jezus jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną skierowaną do ludzi młodych uczestniczących w Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock), aby dzielić się z nimi doświadczeniem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który przynosi dar zbawienia.

Czym jest Przystanek Jezus?

Powstał w diecezji zielonogorsko-gorzowskiej w roku 1999, jako odpowiedź na  potrzebę duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Przystanku Woodstock (PW), który jest jednym z największych koncertów muzyki rockowej w Europie gromadzący kilkaset tysięcy młodych. Jako dzieło ewangelizacyjne, Przystanek Jezus od samego początku, cieszył się aprobatą Konferencji Episkopatu Polski jako odważna i nowatorska forma obecności Kościoła pośród młodych, co znalazło swój wyraz w sprawozdaniu przewodniczącego KEP podczas Ad limina apostolorum w obecności Ojca Świętego w 2014 r. Choć PJ jest ściśle związany z Festiwalem Pol’And’Rock zachowuje jednak swoją autonomię zarówno organizacyjną, programową, jak i terytorialną.

Inicjator i organizator

Inicjatorem pierwszego PJ w Żarach (1999) był bp Edward Dajczak (ówczesny biskup pomocniczy diec. zielonogorsko-gorzowskiej), zaś organizatorem Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina pod opieką ks. Artura Godnarskiego.

Kontakt z nami

Logo

Logo PJ wyraża nowy dynamizm ewangelizacyjny przedstawiony w Krzyżu na kształt żagla wydętego tchnieniem wiatru. Nawiązuje do rozpoznawalnego białego Krzyża stawianego po środku pola Przystanku Jezus, wyznaczającego miejsce spotkań i modlitwy.

Przystanek Jezus wpisuje się w oddolny nurt ewangelizacji podejmowanych na przestrzeni lat w Polsce przez środowiska ewangelizacyjne na koncertach młodzieżowych takich jak np.: Jarocin, Ragge nad Wartą.

Program

Od samego początku wyklarowała się tygodniowa struktura PJ: pierwsze trzy dni poświęcone są rekolekcjom ewangelizacyjnym dla uczestników PJ (ewangelizatorów), by jako pierwsi mogli słuchać Słowa Bożego i doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, zaś kolejne dni ewangelizacji bezpośredniej na terenie festiwalu. Doświadczenie to zostało opisane w wydanej w roku 2003 publikacji pt. „Kiedy Jezus przychodzi w glanach”. Tematyka rekolekcji PJ zawsze jest związana z odczytywaniem znaków czasu i prowadzenia przez Ducha Świętego.

Ewangelizatorzy

W latach 1999 – 2018 w PJ co roku brało udział od 700 do 1200 ewangelizatorów (liczba ta uległa zmianie po pandemii covid i obecnie wynosi około 150 osób) z Polski, a także z Niemiec, Anglii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu i RCA. Gromadzi on ewangelizatorów z różnorodnych środowisk kościelnych, dając doświadczenie jedności w misji ewangelizacyjnej. Jest to szczególna łaska Przystanku Jezus, bo po raz pierwszy na taką skalę w środowiskach kościelnych, gdzie teoria i pragnienie jedności stają się faktem i czytelnym znakiem ewangelicznym. Pod względem formacji najliczniejszą grupę wśród ewangelizatorów stanowią osoby formujące sie w Szkołach Nowej Ewangelizacji. Druga co do wielkości jest grupa wyrastająca z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Trzecia grupa osób z Ruchu Światło-Życie.

Udział procentowy uczestników PJ: 15% – duchowni, 3% – siostry zakonne, 8% – klerycy, 74% – świeccy. Ekipa prowadząca PJ składa sie z grona około 20 osób duchownych i świeckich, współpracujących ze sobą. Szczególnie w początkach PJ w Żarach ogromną rolę w organizacji logistyki odegrało wsparcie bp. gen. Leszka Sławoja Głódzia z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.

Ewangelizacja

Formy ewangelizacji są bardzo zróżnicowane przez doświadczenie i pomysłowość przyjeżdżających zespołów ewangelizacyjnych: pantomima, teatr, koncerty muzyczne, taniec, prezentacje parateatralne, modlitwa itp. Uprzywilejowaną jednak i podstawową formą są indywidualne spotkania z młodymi w dwu-, trzyosobowych zespołach ewangelizacyjnych. Ważnymi elementami cieszącymi się dużym zainteresowaniem młodzieży z PW jest spotkanie zatytułowane „Zagnij księdza”, podczas którego można postawić księżom pytania, na które wspólnie poszukujemy odpowiedzi oraz spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, pośród nich byli także biskupi: bp Edward Dajczak (Koszalin) i abp Grzegorz Ryś (Łódź). Nazwę „Przystanek Jezus” nosi także zespół muzyczny, posługujący w ramach ewangelizacji PJ oraz wydawnictwo powstałe przy Wspólnocie św. Tymoteusza, popularyzujące tematykę Nowej Ewangelizacji we współpracy z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

I Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji na Przystanku Jezus

W roku 2012 w Kostrzynie nad Odrą podczas trzynastej edycji Przystanku Jezus odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod kierunkiem bp. Grzegorza Rysia – Przewodniczącego Zespołu KEP do spraw Nowej Ewangelizacji, z udziałem: abp. RinoFisichelli – Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji (Watykan); bp. Wojciecha Polaka; abp. Andrzeja Dzięgi, oraz bp. Stefana Regmunta i bp. Pawła Sochy.

Owoce Przystanku Jezus

Owocem PJ jest nie tylko możliwość usłyszenia Ewangelii przez uczestników Festiwalu Pol’And’Rock, ale także doświadczanie przez ewangelizatorów udzielającego się daru odwagi w dziele Nowej Ewangelizacji. Zainicjował on rozrost licznych akcji ewangelizacyjnych na terenie całej Polski, np. „Ewangelizacja Bieszczadów”, „Ewangelizacja nad jeziorem Białym”, „Ewangelizacja na Sunrise” w Kołobrzegu, czy „Przystanek Jezus w Lublinie” oraz „PJ w twoim mieście”.

Niewątpliwie jednym z ważnych owoców wyjścia do młodych podczas PJ jest wytężona służba prezbiterów, nie spieszących się, gotowych do szczerych rozmów, modlitwy i, bardzo często, spowiedzi. Dzięki takiej współpracy świeckich z duchownymi i osobami konsekrowanymi, wielu młodych po długim czasie powróciło do Boga i sakramentalnej Komunii. Wielu też odnalazło dzięki tej posłudze swoje powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego. Środowisko wiary tworzone przez ewangelizatorów sprzyja także zawiązywaniu odpowiedzialnych relacji przyjaźni, a często w konsekwencji prowadzi do odkrycia powołania do małżeństwa. Dla wielu księży i kleryków udział w PJ zaowocował procesem nawrócenia i silniejszego przylgnięcie do Jezusa oraz zaangażowania z nową, kerygmatyczną mentalnością w posługę duszpasterską.

PJ jako wydarzenie stał się możliwy dzięki formacji i doświadczeniu Szkół Nowej Ewangelizacji, które przez program formacyjny i wprowadzenie w doświadczenie ewangelizacji kerygmatycznej mają realny wpływ na formowanie nowej mentalności ewangelizacyjnej, wyrażającej się w nowej formie, zintensyfikowanej ekspresji i trwałej gorliwości.

Doświadczenie Przystanku Jezus miało ogromny wpływ na kształtowanie się oryginalnej metodyki prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych przez Wspólnotę św. Tymoteusza zarówno w środowiskach młodzieżowych, akademickich, seminaryjnych, kapłańskich, jak i zakonnych, prowadzonych w ciągu całego roku. Charakteryzuje sie ona podejściem misyjnym wobec świata, gdzie naczelne miejsce zajmuje przepowiadanie kerygmatyczne, otwartość na posługę charyzmatyczną i doświadczenie życia wspólnotowego.