Skip to main content
ArchiwumNewsPJ2018 Rekolekcje

Ruszyły zapisy na PJ 2018

By 3 kwietnia 2018No Comments

 XIX PRZYSTANEK JEZUS 2018 r.

Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna

Kostrzyn nad Odrą

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!” (Ga 5, 1)

 

TERMIN Przystanku Jezus 29 lipca – 5 sierpnia 2018r.

TERMIN zgłoszeń upływa 30 czerwca 2018 r.

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • przesłanie skanu swojego zdjęcia i potwierdzenia od duszpasterza
 • wpłata składki na konto organizatora

MIEJSCE: Kostrzyn nad Odrą

FINANSE:

Koszt jednego uczestnika poniesiony przez Organizatora w minionym roku wyniósł ponad 800 PLN. Dzięki osobom wspierającym dzieło ewangelizacji jest on pomniejszony. Zachęcamy byś dołączył do grona osób wspierających.

Udział uczestnika w kosztach organizacyjnych wynosi: 290 zł; uczniowie i studenci: 270

Jeżeli pomimo pomniejszonej opłaty wpisowej nie stać cię na jej pokrycie w całości, napisz do nas o tym na adres biuro@przystanekJezus.pl wówczas wspólnie poszukamy rozwiązania.

Fundusz Solidarnościowy.

Zachęcamy do włączenia się w pomoc finansową ewangelizatorom, którzy z racji na trudną sytuację nie są w stanie pokryć udziału w kosztach organizacyjnych. Prześlij swoją ofiarę na wskazane konto. Stanie się ona wsparciem dla tych osób. Dziękujemy za wzajemne wspieranie się w dziele ewangelizacji.

Konto Organizatora: 70 1140 1850 0000 2302 1700 1001, podając w tytule: „FS-PJ”.

Numer konta funduszu i dla darowizn jest inny niż do wpłat za uczestnictwo.

Organizator: Wspólnota św. Tymoteusza

 

[button link=”http://www.przystanekjezus.pl/zapisz-sie-na-przystanek-jezus-2018/” newwindow=”yes”] ZAPISZ SIĘ [/button]

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

KROK PO KROKU

 1. Wypełnij dokładnie formularz zgłoszeniowy na www.przystanekJezus.pl, po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem PJ 2018. Odnośnik do formularza znajduje się poniżej Regulaminu. Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz od nas informację zwrotną na konto e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszenia i dalszymi instrukcjami.
 2. Wydrukuj List polecający, który należy przedstawić do zatwierdzenia (podpisania i podbicia pieczęcią parafialną) księdzu opiekunowi, a następnie prześlij skan dokumentu za pomocą formularza.
 3. W ciągu 14 dni otrzymasz odpowiedź, czy możesz wziąć udział w Przystanku Jezus. Jeśli otrzymasz pozytywną odpowiedź, wówczas zostaniesz poproszony/na o dokonanie wpłaty składki w wysokości 150 zł. w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia akceptacji zgłoszenia. (W razie rezygnacji nie podlega ona zwrotowi z tytułu poniesionych kosztów organizacyjnych). Nie dokonuj przelewu przed otrzymaniem pozytywnej odpowiedzi od organizatora. Uwaga: numer konta uległ zmianie, dane niezbędne do wpłaty otrzymasz na e-mail.

WAŻNE:       

 1. Uczestnik w ramach udziału finansowego ma zapewnione: pełne wyżywienie, sanitariaty (toalety i prysznice), strzeżone miejsce na rozbicie namiotu, podstawową opiekę medyczną, udział w rekolekcjach, opiekę duchową. Ponadto otrzymuje: imienny identyfikator ze swoim zdjęciem, koszulkę PJ i materiały drukowane pomocne do osobistego wzrostu i ewangelizacji.
 2. Zaksięgowanie na naszym koncie wpłaconej składki jest ostatecznym warunkiem przyjęcia twojego zgłoszenia.
 3. Oryginał Listu polecającego przywieź ze sobą do Kostrzyna i przedstaw w biurze przy rejestracji. Będzie potrzebny dowód tożsamości.
 4. Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez Organizatora, będą nieodpłatnie otrzymywać na podany przez uczestnika numer telefonu komórkowego, generowany co pewien czas SMSowy serwis informacyjny. Będzie to także narzędzie do wewnętrznej komunikacji podczas Przystanku Jezus. Ostatni komunikat zostanie nadany 7 sierpnia po oficjalnym zakończeniu XIX edycji Przystanku Jezus. Następnie usługa ta zostanie wyłączona.

 

REGULAMIN PRZYSTANKU JEZUS 2018

Koniecznie przeczytaj

Przystanek Jezus” jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Organizatorem Przystanku Jezus jest Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 1. Osoby przyjeżdżające na Przystanek Jezus zgłaszają najpierw swoją obecność wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej na witrynie www.przystanekJezus.pl .
 2. Uczestnik zgłasza się w dniu przyjazdu w biurze (Kostrzyn nad Odrą, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2) wraz z wydrukowaną kartą uczestnictwa z potwierdzeniem własnego duszpasterza, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną wyraża zgodę na udział zgłaszającego się w ewangelizacji. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.
 3. Wszyscy przyjęci (Uczestnicy) otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu i wszelkich środków odurzających.
 6. Każdy Uczestnik Przystanku Jezus, bez wyjątku, nocuje na polu namiotowym w przywiezionym przez siebie namiocie lub wozie kampingowym. Organizator nie wyraża zgody na prywatne załatwianie noclegów w domach, hotelach, domach zakonnych, czy plebaniach. Noclegi nie są koedukacyjne – nie dotyczy to małżeństw.
 7. Udział uczestnika w kosztach organizacyjnych wynosi: 290 zł; uczniowie i studenci: 270 zł.
 8. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie inicjatywy.
 11. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.
 12. Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.
 14. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, prowadzenie Przystanku Jezus i uczestniczące w nim, a w szczególności osoby stanowiące Ekipę (odpowiedzialni za poszczególne dzieła wewnątrz), jak i w jakikolwiek sposób posługujące, jak osoby prowadzące modlitwę, koordynację poszczególnych dni, zespół taneczny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół teatralny, zespół plastyczny, zespół informatyczny, zespół radiowy, zespół telewizyjny, zespół multimedialny, zespół prasowy, zespół biurowy, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 15. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Przystanku Jezus, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Przystanku Jezus na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Przystankiem Jezus w ramach jego działalności.
 16. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora, który dba o używanie tych dóbr, celem pomnażania dzieła Nowej Ewangelizacji w ramach działalności statutowej Organizatora.
 17. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne, wykonujące prace zlecone na rzecz Przystanku Jezus na podstawie zawartych umów.
 18. Każdy z uczestników Przystanku Jezus jak i wolontariuszy oraz osób wykonujących zlecenia na podstawie stosownych umów z Organizatorem, podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawartemu przez Organizatora z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.

 

[button link=”http://www.przystanekjezus.pl/zapisz-sie-na-przystanek-jezus-2018/” newwindow=”yes”] ZAPISZ SIĘ [/button]

Wspólnota św. Tymoteusza

Organizator Przystanku Jezus