Skip to main content
ArchiwumNewsPJ

Przygotowując prezentajce i spoty na Przystnek Jezus 2012 …

By 11 maja 2012No Comments

Uczestnicy Kongresu Nowej Ewangelizacji jak i Przystanku Jezus 2012, zostali zaproszeni do przygotowania prezentacji multimedialnych, które będą emitowane podczas Kongresu i Przystanku Jezus. Powinny one zostać przesłane do naszego biura w wersji elektronicznej do dnia 15 lipca 2012r.

Prezentacja własnego środowiska. Każde środowisko reprezentowane na Kongresie ma prawo wyemitować 15 sekundowy spot prezentujący prowadzoną przez siebie posługę ewangelizacyjną. Dzięki Waszym pracom będziemy mogli w sposób syntetyczny bardziej poznać siebie i to co każdy z nas robi w swoim środowisku.

Spot ewangelizacyjny. Prosimy także o przygotowanie 30 sekundowego spotu ewangelizacyjnego, który będzie mógł służyć podczas Kongresu jak i ewangelizacji na Przystanku Jezus.

Obrazy filmowo/dźwiękowe powinny zostać przygotowane w następujących parametrach:

Rozdzielczość: minimum 576×384 (lub wielokrotność)

Proporcje: 3:2; 16:9

Wielkość liter: minimum 30 pikseli

Jeśli obraz potrzebuje tekstu, wówczas staramy się, by tekst możliwie był kontrastowy w stosunku do tła.

Warto przygotować prezentację w taki sposób, by mogła być prezentowana także bez dźwięku.

Podczas prezentacji na Kongresie jak i Przystanku Jezus, prezentacje będą eksponowane z dźwiękiem!

Z ogromnym zainteresowaniem oczekujemy na Wasze prace.

Ekipa Kongresu i PJ 2012